ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ (ÇEDBİK)

Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, kurucu başkanımız Ali Nihat GÖKYİĞİT ve kurucu başkan yardımcısı ve Duygu ERTEN önderliğinde içinde Tekzen’in de yer aldığı 25 kurucu üyeyle bugün, 130’dan fazla üye tarafından desteklenerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ekolojik sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla hareket etmektedir.

Toplumsal farkındalığı artırmak ve inşaat sektörünü, bu ilkeler ışığında, üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemekte, yerel yönetimler, üniversiteler vb. konunun tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaşması için çalışmaktadır.

Haziran 2012'de 'Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü' kazanmış olan dernek, yeşil bina hareketinin altyapısını oluşturma çalışmalarına giderek artan bir katılımla devam etmektedir.

http://www.cedbik.org
Bağlı Olduğumuz Kuruluşlar