Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
Özel Sağlık Sigortası (Pozisyona Göre)
Çalışılan Günlerde Yemek Hizmeti
Performansa Bağlı Prim Sistemi
Servis Hizmeti ve Yol Ödeneği
Evlilik ve Doğum Yardımı

İş Kanunu’nun Öngördüğü Diğer Sosyal Olanaklardır.